MONOGRAPHY: „Tốc độ tiến bộ của năng lực ngang”

0

Là một phần của dự án toàn cầu „Phương pháp tăng cường phát triển các năng lực chuyển tiếp trong quá trình giáo dục chức www năng của học sinh” (được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Hệ thống Giáo dục của FRSE.

Công ty Quốc gia của Chương trình Erasmus+), được thực hiện của các cán bộ của Viện, một kết quả bổ sung của công việc trí óc đã được thành lập – O4, đó là chuyên khảo mang tên „Tốc độ tăng trưởng của các năng lực ngang”.

Nó là một tài liệu và cũng là bản tóm tắt công việc

Dồng thời xác định lĩnh vực nghiên cứu và lâm sàng được thực hiện trong dự án. Mục tiêu của công việc là tạo ra một phương pháp cố vấn cho phép tăng cường giảng dạy các khả năng chuyển tiếp trong quá trình giáo dục và học tập hợp lý. Hôm nay bài luận là một trong những mục đích cụ thể của nhiệm vụ.

Chủ đề của ấn phẩm liên quan đến việc cải thiện phương pháp giảng dạy các kỹ năng chuyển tiếp đã chọn theo cách để tăng tốc độ thu thập các kỹ năng. Nó xác định các vấn đề liên quan đến việc đạt được những kỹ năng này tại các trường cao đẳng ở Phần Lan, Ba Lan, Slovakia và Slovenia.

Liên kết đến bài luận 

Tạp chí được cung cấp theo chứng chỉ Quốc tế Creative Commons Acknowledgment 4.0. Được phép sử dụng nội dung web cung cấp thông tin chứng chỉ này được giữ lại và tên của công việc cũng như chương trình mà công việc được phát triển, tức là „Phương pháp tăng tốc độ phát triển các khả năng chuyển đổi trong quá trình học tập hợp lý của học sinh giáo dục và học tập” CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+.

Nội dung của giấy phép có sẵn tại

TỔNG QUAN VỀ TRIỂN KHAI.KỸ THUẬT VẬN TỐC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC VÀ HỌC TẬP THỰC TIỄN CỦA HỌC VIÊN (ATC ERASMUS+).

Nội dung của giấy phép có sẵn tạiLà một phần của dự án nghiên cứu trên toàn thế giới đủ điều kiện „Phương pháp tăng tốc phát triển các kỹ năng chuyển tiếp trong quy trình đào tạo chức năng của học sinh”, tổng quan về việc thực hiện kỹ thuật tăng cường phát triển các khả năng chuyển đổi đã được phát triển như là kết quả hoàn thành của một tập hợp các nhiệm vụ.

  1. Đây là kết quả của công việc được thực hiện trong một nhiệm vụ do Chương trình Erasmus+ tài trợ, trong đó tám tổ chức khoa học cũng như nghiên cứu từ bốn quốc gia tham gia: Phần Lan, Slovenia, Slovakia và Ba Lan.
  2. Công việc tập trung vào học sinh là chủ thể của nhiệm vụ cũng như các phương pháp đào tạo thực tế, là cơ sở để thiết lập một phương pháp nâng cao kỹ năng chuyển tiếp.

Kỹ thuật ATC Erasmus + tiên tiến được phát triển trong nhiệm vụ vẫn phù hợp với các ưu tiên quan trọng: theo chiều ngang và cả cho giáo dục đại học (Hướng dẫn chương trình Erasmus +). Đó là cụ thể:.

Thiết lập các khả năng chuyển đổi (bao gồm khả năng kinh doanh) trong giáo dục và đào tạo thanh niên, sử dụng các phương pháp sư phạm khéo léo, lấy người học làm trung tâm và cũng tạo ra các phương pháp phân tích cũng như trình độ lý tưởng (đặc biệt, hỗ trợ các nhiệm vụ khéo léo để thúc đẩy đánh giá các kỹ năng chuyển đổi);

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây