Mô tả đầy đủ

0

Mục đích của khóa đào tạo là blog cung cấp cho học viên kiến ​​thức chuyên môn cơ bản được hệ thống hóa về nghiên cứu lâm sàng (trong lĩnh vực nghệ thuật tự do).

Mục tiêu chi tiết của khóa học liên quan đến các kiến ​​thức và khả năng sau

Sự hiểu biết của các cá nhân về nghiên cứu khoa học là gì cũng như phương pháp điều trị nghiên cứu cũng như phương pháp tiếp cận mà tôi sử dụng

  • hiểu và cũng sử dụng các nguyên tắc, thuật ngữ, phương pháp điều trị và thiết bị nghiên cứu cơ bản,
  • sử dụng các nguyên tắc, thuật ngữ, quy trình và công cụ nghiên cứu ở đây và bây giờ,
  • định hình cũng như sáng tạo hội thảo khoa học của chính mình.
  • mua sắm các kỹ năng tiêu chuẩn liên quan đến sáng tác bài báo khoa học

Nguyên tắc nghiên cứu lâm sàng

1. Công tác chuẩn bị thực hiện nghề học. Giải quyết vấn đề nghiên cứu chính và cả các vấn đề chi tiết. Giới thiệu về việc tạo ra các lý thuyết. Giải quyết các lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu Giới thiệu về việc tạo ra các lý thuyết. Xác định các lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu.

2. Viết bài và bài báo lâm sàng. Nguyên tắc của phong cách khoa học. Giải thích cũng như thư mục.

3. Kỹ thuật định tính. nghiên cứu bàn làm việc nghiên cứu bổ sung nghiên cứu

4. Nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu lịch sử.

5. Giám sát. dân tộc học. Nghiên cứu chuyên khảo.

6. Thử nghiệm

7. Họp chuyên sâu Phỏng vấn nhóm tập trung.

8. Phân tích tài liệu, đánh giá thảo luận

9. Cấu tạo khóa mã.

10. Nguyên tắc xây dựng phiếu điều tra – khung phiếu điều tra, xây dựng phiếu điều tra, hướng dẫn, tài liệu bổ trợ.

11. Các loại thử nghiệm, dữ liệu

12. Thị trường của công ty nghiên cứu, yêu cầu đạo đức của nghiên cứu

13. Đánh giá sản phẩm thực nghiệm. thi lý thuyết

14. Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong nghiên cứu và cũng là cách tránh chúng – xây dựng câu hỏi không chính xác, mẫu nghèo nàn, khảo sát và kỹ thuật nghiên cứu không thể so sánh được. Phân tích kết quả kiểm tra phù hợp và không chính xác

Tác phẩm văn học

Frankfort-Nachmias Ch., Frankfort D., Phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học xã hội, Poznań 2001.Babbie E., Nghiên cứu xã hội trong thực tế, Warsaw 2003.Wimmer R., Domminick J. Phương tiện truyền thông điện tử. Kỹ thuật thăm khám. Kraków 2008.

Lisowska-Magdziarz M.: Đánh giá nội dung web truyền thông. Cao đẳng Jagiellonia 2004Sztabiński P.B. những người khác (ed.): Phương pháp mới, phương pháp nghiên cứu mới trong khoa học xã hội. IFiS PAN. 2004

Tác phẩm văn họcKonecki K.T.: Các nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu định tính. PWN. 2000.Oppenheim: Bảng câu hỏi, Cuộc họp, Đo lường thái độ. Lợi nhuận và Công ty 2004.
Khám phá kết quả và cả tóm tắt ECTS:

CHUYÊN GIA

EK số 1: hiểu các thuật ngữ tiêu chuẩn trong lĩnh vực nghiên cứu nghiên cứu lâm sàng, hiểu các tài nguyên và ứng dụng của chúngEK số 2: hiểu các công cụ nghiên cứu khoa học và cả các khía cạnh hình thành chúngKỸ NĂNGEK số 3: có thể xác định, sử dụng, lựa chọn, đánh giá chất lượng cao của các nguồn thông tin và cũng có thể sử dụng chúng trong công việc nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực nhân văn.

KHẢ NĂNG

EK số 4: có thể nghiên cứu cũng như diễn giải các kết quả nghiên cứu, có thể soạn các thông điệp khoa học ngắn và cũng có các kỹ năng tiêu chuẩn cần thiết để viết luận văn tốt nghiệp, xác định các nỗ lực thao túng kết quả nghiên cứuEK số 5: phong cách và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động trong các tổ chức truyền thông.

  • 30 giờ – tham gia tập luyện
  • 10 giờ– công việc chuẩn bị của một dự án thiết bị nghiên cứu
  • 20 giờ– chuẩn bị cho hội thảo
  • 60 giờ – với nhau

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây