Academic

0

Học kỳ mùa đông Ngày 1 tháng 10 năm 2022– Ngày 19 tháng 2 năm 2023

giáo khoa khối I, ngày 3 tháng 10– ngày 30 tháng 10 năm 2022 ngày mục tiêu để nộp đơn xin loại Nhà bỏ chủ đề khỏi chương trình nghiên cứu, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Các khóa giáo khoa

Thời gian liên thông các môn áp dụng trong kỳ hè 2022/2023, 1/10/2022– 19/02/2023
học thuật khối III ngày 5– 22/12/2022kỳ nghỉ đông, ngày 23 tháng 12 năm 2022– ngày 8 tháng 1 năm 2023học tiếp khối III, 9– 29/01/2023ngày nghỉ học, 31 tháng 10 năm 2022
hạn chót để từ bỏ chương trình trong học kỳ mùa đông, ngày 20 tháng 1 năm 2023.

 • phiên mùa đông 30 tháng 1– 12 tháng 2 năm 2023
 • soạn bài thi chứng chỉ bằng ngôn ngữ quốc tế, ngày 30– 31 tháng 1 năm 2023
 • nghỉ giữa học kỳ 13– 19 tháng 2 năm 2023
 • Học kỳ mùa hè 20 tháng 2– 30 tháng 9 năm 2023
 • lớp sư phạm khối I ngày 20/02–19/03/2023

buổi học bù của học kỳ mùa đông, ngày 24 tháng 2– ngày 5 tháng 3 năm 2023
soạn bài thi trình độ tiếng Anh trình độ B2, 25 Tháng 2 2023
khoảng thời gian mà tất cả các quyết định cụ thể liên quan đến việc hoàn thành học kỳ các tháng mùa đông năm 2022/2023 phải được đưa ra (đặt vào các trường mà ngày kết thúc.

Theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối học kỳ mùa đông), 6– 31 tháng 3 năm 2023
ngày mục tiêu nộp đơn xin xóa đối tượng khỏi chương trình nghiên cứu, ngày 17 tháng 3 năm 2023

 • học chính khóa II ngày 20/3–30/4/2023
 • kỳ nghỉ xuân, ngày 6– ngày 11 tháng 4 năm 2023
 • lớp sư phạm khối III, ngày 4 tháng 5– ngày 18 tháng 6 năm 2023
 • thời gian nghỉ học, ngày 2 tháng 5 năm 2023, ngày 12– ngày 13 tháng 5 năm 2023
 • (Juwenalia), ngày 9– ngày 11 tháng 6 năm 2023

Ngày mục tiêu thôi học khóa đào tạo trong học kỳ mùa hè, ngày 2 tháng 6 năm 2023
thời lượng liên kết các chủ đề được thực hiện trong học kỳ mùa đông và cả năm học 2023/2024, ngày 1 tháng 6– ngày 30 tháng 9 năm 2023

Phiên mùa hè, ngày 19 tháng 6– ngày 9 tháng 7 năm 2023

 • kỳ thi chứng chỉ viết bằng ngôn ngữ quốc tế, ngày 19– 20 tháng 6 năm 2023
 • ngày 9 tháng 7– ngày 30 tháng 9 năm 2023
 • nghỉ lễ khối I, ngày 10 tháng 7– ngày 18 tháng 8 năm 2023
 • nghỉ lễ khối II, 28/08– 22/09/2023

Buổi mỹ phẩm của học kỳ mùa hè Ngày 28 tháng 8– Ngày 10 tháng 9 năm 2023

kiểm tra công nhận văn bằng ngoại ngữ, ngày 28– 29 tháng 8 năm 2023
khoảng thời gian mà tất cả các quyết định cụ thể liên quan đến việc kết thúc năm học 2022/2023 phải được đưa ra, ngày 11– ngày 30 tháng 9 năm 2023

Phiên mùa hè, ngày 19 tháng 6-- ngày 9 tháng 7 năm 2023Việc tổ chức khai giảng năm học 2022/2023 cho sinh viên các ngành do Khoa Hóa học, Khoa Vật lý bố trí và cả các Giáo sư Toán, Tin học, Cơ học được quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết số 2 của Hiệu trưởng của Đại học Warsaw ngày 26 tháng 1 năm 2022 về việc thành lập tổ chức năm học 2022/2023 tại Đại học Warsaw.

Việc tổ chức năm học 2022/2023 cho học sinh các ngành do các Giáo sư Địa chất tổ chức được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo quyết định số 2 của Hiệu trưởng Trường Đại học Warsaw ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc thành lập công ty của năm đại học 2022/2023 tại Đại học Warsaw.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây